Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Kobylin-Borzymy - sprawdź miejscowy plan gminy Kobylin-Borzymy

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Kobylin-Borzymy? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Kobylin-Borzymy.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kobylin-Borzymy.

MPZP Kobylin-Borzymy
Mapa MPZP gminy Kobylin-Borzymy

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin-Borzymy. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Kobylinie-Borzymach.

MPZP Kobylin-Borzymy

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Kobylin-Borzymy i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Kobylin-Borzymy prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Kobylina-Borzym. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Kobylin-Borzymy.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kobylin-Borzymy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Kobylin-Borzymy obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Kobylin-Borzymy z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kobylina-Borzym

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kobylina-Borzym

0

15 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Kobylin-Borzymy, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Kobylin-Borzymy, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

587 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Kobylina-Borzym.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin-Borzymy - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Kobylin-Borzymy z podziałem na lata

Rejestr MPZP Kobylin-Borzymy

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Kobylin-Borzymy. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXVIII/124/17 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy wsi Kobylin-PogorzałkiXXVIII/124/1729-12-2017
Uchwała nr XVII/91/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża 400 kV) na terenie gminy Kobylin-BorzymyXVII/91/1221-6-2012
UCHWAŁA Nr XXVI/180/06 RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka gminnego Kobylin Borzymy.XXVI/180/0625-10-2006
UCHWAŁA Nr XXII/154/05 RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy wsi Kobylin Pogorzałki.XXII/154/0529-12-2005
UCHWAŁA Nr XXII/153/05 RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy wsi Kropiewnica Gajki.XXII/153/0529-12-2005
UCHWAŁA Nr XXII/155/05 RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy wsi Pszczółczyn.XXII/155/0529-12-2005

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Kobylinie-Borzymach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Kobylin-Borzymy odpowiada wójt/burmistrz gminy Kobylin-Borzymy. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Kobylin-Borzymy nie obowiązuje, to urząd gminy Kobylin-Borzymy wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Kobylinie-Borzymach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Kobylin-Borzymy z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Kobylin-Borzymy na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Kobylina-Borzym. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Kobylin-Borzymy!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Kobylin-Borzymy