Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kobylin-Borzymy w liczbach

Geoportal Kobylin-Borzymy

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kobylin-Borzymy

Kobylin-Borzymy, gmina w województwie podlaskim, powiat wysokomazowiecki.

Powierzchnia gminy Kobylin-Borzymy wynosi 119 km2, zajmuje 1112 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kobylin-Borzymy zamieszkuje 3 148 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2333 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kobylin-Borzymy wynosi 26, jest 2255 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kobylin-Borzymy. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kobylin-Borzymy prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kobylin-Borzymy.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kobylin-Borzymy: 1191112
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kobylin-Borzymy: 0,032325
Lesistość w % w gminie Kobylin-Borzymy: 17,91503
Ludność na 1 km2 w gminie Kobylin-Borzymy: 262255
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kobylin-Borzymy: -15,32361
Liczba ludności ogółem w gminie Kobylin-Borzymy: 3 1482333
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kobylin-Borzymy: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kobylin-Borzymy: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kobylin-Borzymy: 6,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kobylin-Borzymy: 79,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kobylin-Borzymy: 412471
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kobylin-Borzymy: 1,92180
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kobylin-Borzymy: 91,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kobylin-Borzymy: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kobylin-Borzymy: 112207
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kobylin-Borzymy: 760,41513
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kobylin-Borzymy: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kobylin-Borzymy: 314,51575
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kobylin-Borzymy: 121,722
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kobylin-Borzymy: 1,31843
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kobylin-Borzymy: 2681362
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kobylin-Borzymy: 3 803-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kobylin-Borzymy: 3 803-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kobylin-Borzymy: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kobylin-Borzymy: 86,31606
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kobylin-Borzymy: 0,02348
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kobylin-Borzymy: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kobylin-Borzymy: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kobylin-Borzymy: 86,31384
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kobylin-Borzymy: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kobylin-Borzymy jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kobylin-Borzymy, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kobylin-Borzymy. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.